start arrow o ustawieniach arrow Jak wyglądają ustawienia?  
 
Menu główne
start
kalendarium
terapeuci
o ustawieniach
artykuły
inspiracje
do posłuchania
zaprzyjaźnione
Facebook

 

 
Jak wyglądają ustawienia?

Ustawienia zaskakują swoją formą, przebiegiem i oddziaływaniem.                 

Są  grupową metodą terapii lub coachingu.

Osoba zainteresowana rozwiązaniem swojego problemu w krótkich słowach przedstawia terapeucie swój cel. Rozmowa z terapeutą służy doprecyzowaniu problemu i motywacji klienta, jest znacznie krótsza od klasycznego wywiadu psychologicznego. 
Terapeuta po rozmowie proponuje wybranie spośród zebranych osób reprezentantów postaci zaangażowanych w problem klienta. Klient wybiera reprezntantów, czyli osoby, które na czas ustawienia "wejdą w rolę"  jego samego oraz zależnie od tematu: matki, ojca, partnera, dziecka lub pewnych aspektów z życia klienta - np. jego celu, zdrowia,  pracy, firmy.  
Klient ustawia reprezentujace osoby w przestrzeni,  w takim ułożeniu jakie podpowiada mu intuicja. Reprezentanci mają za zadanie  nastawić się na odbiór sygnałów płynących z ich ciała oraz odczuć jakie emocje mają będąc w roli.  Zwykle reprezentanci mają łatwość wyraźnego odbioru sygnałów; chodzi tu o proste odczucia typu "czuję się tu komfortowo, dobrze mi się stoi w tym miejscu", "czuję drżenie w nogach", "chcę się przesunąć", "czuję przyciąganie do tej osoby" itp.
Dla osób będących reprezentantami, szczególnie pierwszy raz, jest dużym zaskoczeniem, że potrafią "wczuć" się w osoby, na temat których nic nie wiedzą oprócz faktu, że jest to np czyjaś matka. Doświadczenie pokazuje, że te odczucia są bardzo adekwatne, dotyczą oczywiście nie całości wiedzy na temat danej osoby, ale pewnych aspektów emocjonalno - somatycznych oraz relacyjnych.
Klient zwykle też jest zaskczony obrazem; "dokładnie tak zachwowywał się mój ojciec" - myśli, "reprezentant może stać tylko na jednej nodze, a przecież mój dziadek stracił nogę na wojnie...".  W efekcie odbioru poprzez reprezntantów rozmaitych odczuć oraz potrzeb ruchu, pokazuje się istotna w rodzinie dynamika. Niekiedy widać jakąś ważną historię rodzinną, która została zapomniana, a nadal oddziałuje na klienta.
Zjawisko odbioru odczuć przez reprezentantów  nie jest do końca wyjaśnione, choć  istnieją  konstrukty hipotetyczne służące jego wyjaśnieniu.  Tłumaczy się je zależnie od preferowanej opcji  ontologicznej; najczęściej za pomocą koncepcji pola morfogenetycznego R. Sheldrake'a, niektórym bliższe jest  patrzenie na zjawisko w kategoriach nieświadomości zbiowej C.G. Junga.
 
Zadaniem terapeuty jest doprowadzenie całego układu do stanu maksymalnie możliwej harmonii lub do momentu, który jest dobrym startem do pożądanej zmiany. 
 
Reprezentanci sami odczuwają właściwe im ruchy i niekiedy (w tak zwanych ustawieniach - poruszeniach duszy lub nowych, cichych ustawieniach) terapeuta wspiera proces w znaczym wycofaniu swojej aktywności. Tego typu ustawienia przebiegają w ciszy, aczkowlek są bardzo intensywne wewnętrznie w odbiorze reprezentantów oraz obserwujących uczestników. Zwykle uczestniczy w nich niewielu reprezntantów; np. tylko klienta i kluczowej innej postaci lub wręcz przeciwnie, gdy są to ustawienia dotyczące na przykład kwestii narodowościowych angażuje się w nie znaczna część uczestników reprezentująca członków jakiejś społeczności.   
W klasycznych ustawieniach terapeuta sugeruje krótkie, istotne wypowiedzi pomiędzy reprezentantami, proponuje zrobienie ruchu. Działania te trwają zwykle do czasu, aż każdy z reprezentantów znajdzie dla siebie dobre miejsce w całym układzie.
 
Terapeuta może również zaproponować ustawienie z reprezentantami istotnych aspektów z życia klienta. Wybiera się wówczas reprezentantów nie osób, ale przykładowo; celu, losu, choroby, pieniędzy.  Przebieg ustawienia jest podobny jak w ustawieniach z osobami. Jak się zresztą okazuje w praktyce ustawień aspekty z naszego życia często związane są z ważnymi osobami; na przykład objaw chorobowy jest blisko związany z zapomnianym czy odrzuconym członkiem naszego systemu.     
 
W podobny sposób można ustawiać relacje w firmie lub innym dowolnym zespole ludzi. Zajmuje się tym dział ustawień zwany ustawieniami organizacyjnymi. Ustawienia organizacyjne  są metodą coachingu, istotnie wspierają rozwój firmy czy organizacji wprowadzając w niej harmonię oraz uruchamiając rozwojowy potencjał.
 

© by Agnieszka Gąsierkiewicz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 Ustawienia Hellingerowskie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Opieka: crazyIT - strony internetowe Bydgoszcz